Spoznajte predavatelje

Aleksander Kurtevski

Bankart, procesiranje plačilnih instrumentov d.o.o., Ljubljana

Predavanje:
Odprto bančništvo in digitalna identiteta – platforma za API ekonomijo

Sreda, 21.10.2020
09:52 - 10:22
O predavanju
 

Aleksander Kurtevski, direktor družbe Bankart, je strokovnjak na področju bančnih storitev in informacijske tehnologije. Svojo poslovno pot je začel pred 30 leti v Novi Ljubljanski banki, kjer je sodeloval v projektni skupini za uvajanje bančnih avtomatov. Leta 1994 je kot Direktor sektorja sodobnih bančnih instrumentov vodil in usmerjal vse operativne aktivnosti na področju delovanja bančnih avtomatov, plačilnih kartic, POS terminalov in procesiranja bančnih avtomatov za NLB in druge banke. Bil je vodja različnih projektov v NLB (uvajanje POS terminalov, ustanovitev telefonske banke Teledom, …).
Leta 1996 je bil imenovan za vodjo projekta ustanovitve družbe za procesiranje plačilnih instrumentov – izločitve organizacijske enote iz NLB v samostojno podjetje v lasti vseh slovenskih bank. Leta 1998 je Bankart pričel z delovanjem, Aleksander Kurtevski pa je bil imenovan za direktorja družbe.
Poleg poslovanja z bančnimi avtomati in POS terminali je Bankart v času svojega obstoja uspešno zaključil številne projekte povezane s procesiranjem plačilnega prometa – med drugim tudi podporo za eRačune, SEPA plačila, takojšnja plačila ter infrastrukturo za PSD2 dostope do bank.
Aleksander Kurtevski, strokovnjak na področju bančnih storitev in informacijske tehnologije, bo tokrat predaval na temo: Odprtega bančništva kot nadgradnja PSD2.

Barbara Franko

Sberbank d.d.

Predavanje:
Sberbank naročila na daljavo; Odpiranje računa v Rekono ekosistemu - primer iz bančne divjine :)

Sreda, 21.10.2020
15:07 - 15:27
O predavanju
 

Je vodja Digitalnega bančništva v Sberbank banki. Je tehnično podkovana digitalna strokovnjakinja, z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju B2B in B2C, s strastjo do vsega digitalnega.

Verjame v moč velikih zgodb, zato s skupino notranjih in zunanjih sodelavcev, postavlja nove mejnike digitalnega bančnega komuniciranja v slovenskem prostoru.

Boštjan Koritnik

Ministrstvo za javno upravo

Predavanje:
Uvodni nagovor na konferenci

Branko Rudolf

ZZZS

Predavanje:
Prenova kartic zdravstvenega zavarovanja

Sreda, 21.10.2020
11:52 - 12:12
O predavanju
 

Branko Rudolf je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Od leta 2001 je zaposlen na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer je med drugim sodeloval tudi pri vzpostavitvi in razvoju sistema kartice zdravstvenega zavarovanja. Od leta 2008 je sodelavec Informacijskega centra ZZZS, kjer trenutno opravlja naloge pomočnika direktorja Informacijskega centra in sodeluje pri implementaciji sprememb v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja. Pred tem je opravljal različne naloge pri razvoju in uvajanu nadzornih sistemov za podporo delovanju storitev, ki jih ZZZS ponuja zavarovanim osebam in izvajalcem zdravstvenih storitev, vodenju operativnih nalog Informacijskega centra in vzpostavitvi računalniškega centra na nadomestni lokaciji.

Dr. Alenka Žužek Nemec

Ministrstvo za javno upravo

Predavanje:
Ali se nam obeta EU e-identiteta?

Sreda, 21.10.2020
09:10 - 09:30
O predavanju
 

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dela na Ministrstvu za javno upravo na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v usmerjevalni skupini za razvoj e-uprave pri Evropski komisiji ter članica skupine za interoperabilnost ISA2. Vodi nacionalne aktivnosti v projektu TOOP za izvedbo načela »samo enkrat« iz Obzorja 2020 ter v projektu SEMPER iz mehanizma CEF za čezmejno e-pooblaščanje. Sodeluje tudi v strokovnih skupinah za izvedbo EU uredbe eIDAS ter je članica skupine za implementacijo EU uredbe za vzpostavitev enotnega digitalnega trga.

Dr. Darko Škerl

Halcom d.d.

Predavanje:
Nove možnosti digitalizacije poslovanja – kjerkoli in kadarkoli

Sreda, 21.10.2020
12:15 - 12:35
O predavanju
 

Darko Škerl je doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V študijskih letih je bil zaposlen v podjetju Masterpoint, nato je avtorsko sodeloval pri različnih projektih kot npr. pri razvoju računalniškega sistema za zajem in obdelavo slik na Stomatološki kliniki ter pri razvoju sistema za vizualno kontrolo kakovosti tablet pri podjetju Sensum. Po zaključenem doktorskem študiju se je zaposlil v podjetju Halcom, kjer je do danes opravljal različne vloge pri razvoju programskih rešitev, prijavah na mednarodne razpise ter projektnem in produktnem vodenju. Izkušnje v mednarodnem okolju si je nabiral tudi s sodelovanjem s centralnimi bankami v različnih državah, zadnjih nekaj let pa vodi produkte medbančnih razmerij (ACH in e-računi). Trenutno je osredotočen na razvoj produkta za oddaljeno elektronsko podpisovanje in elektronsko identiteto.

Dr. Muhamed Turkanović

Blockchain Lab:UM, FERI-UM

Predavanje:
Samoupravljane in decentralizirane digitalne identitete (Self-sovereign & decentralized identities)

Sreda, 21.10.2020
13:50 - 14:20
O predavanju
 

 – Več kot 10 let izkušenj v IT industriji doma in v tujini - razvijalec, tehnični vodja razvoja, tehnični direktor in lastnik IT podjetij
 – 2015 dobil nagrado za varuha znanosti za področje računalništva in informatike
 – 2016 doktorat iz Računalništva in informatike
 – 2017 je habilitiral za visokošolskega učitelja docenta in se zaposlil na Inštitutu za informatiko
 – 2018 ustanovil in vodi skupino Blockchain Lab:UM, ki je multidisciplinarna skupina raziskovalcev, razvijalcev in svetovalcev, ki načrtuje, razvija in vrednoti rešitve in storitve, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov
 – 2018 ustanovil in vodi razvoj projekta EduCTX – prve blockchain platforme za digitalne mikro certifikate
 – vodja mednarodnega Interreg Alpine Space projekta Smart Villages
 – dobitnik nagrade Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za strokovno delo 2018
 – vodja Digitalnega Inovacijskega Stičišča Univerze V Mariboru (DIH UM)
 – član sveta RAZ:UM Univerze v Mariboru
 – organiziral dve počitniški šoli na temo tehnologije veriženja blokov
 – kot mentor vodil študentski raziskovalni projekt PKP Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih
 – izvedel je več uspešnih delavnic na temo veriženja blokov v Sloveniji in tudi tujini
 – recenzent pri številnih znanstvenih in strokovnih revijah

Janez Mencin

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Predavanje:
Hitra in učinkovita uvedba oddaljenega poslovanja v finančnem sektorju

Sreda, 21.10.2020
12:37 - 12:57
O predavanju
 

John Bejjani

Entrust

Predavanje:
What do Touchless Healthcare and Citizen Credentials Have to do With Each Other?

Sreda, 21.10.2020
11:20 - 11:50
O predavanju
 

John is a Product Manager for Entrust where he enjoys the freedom and privilege to innovate and work with a brilliant team of architects and developers looking to the future of identity assurance and authentication. John has over 20 years of experience designing and developing software in areas of firmware, networking, OSS and security. He also has a great fondness for the outdoors where he does the majority of his thinking.

Leo Lokas

AKD d.o.o.

Predavanje:
Prenova hrvaške eOI

Sreda, 21.10.2020
14:45 - 15:05
O predavanju
 

Luka Ribičič

Halcom d.d.

Predavanje:
Nove možnosti digitalizacije poslovanja – kjerkoli in kadarkoli

Sreda, 21.10.2020
12:15 - 12:35
O predavanju
 

Luka Ribičič že od študentskih časov deluje na področju elektronskega bančništva, digitalnih potrdil ter ostalih varnostnih elementov. Karierno pot je začel kot študent na NLB banki, kjer je opravljal delo agenta na oddelku za pomoč uporabnikom elektronskega bančništva, leta 2005 pa se je zaposlil pri podjetju Halcom d.d. V podjetju je opravljal različne funkcije na področju podpore strankam, varnosti elektronskega poslovanja, PPDFT, produktnega vodenja ter kvalificiranih storitev zaupanja. Danes opravlja funkcijo korporativnega vodje ponudnika storitev zaupanja Halcom CA. Njegove ključne naloge so načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje dela ponudnika storitev zaupanja Halcom CA za kvalificirane storitve elektronskega podpisovanja, elektronskega žigosanja, elektronskega časovnega žigosanja, validacije in drugih storitev v celotni skupini Halcom.

mag. Aleš Pelan

Ministrstvo za javno upravo

Predavanje:
Storitev SI-PASS in aktualne spremembe zakonodaje

Sreda, 21.10.2020
09:30 - 09:50
O predavanju
 

Rojen je leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

mag. Aljoša Jerman Blažič

Setcce d.o.o.

Predavanje:
Hitra in učinkovita uvedba oddaljenega poslovanja v finančnem sektorju

Sreda, 21.10.2020
12:37 - 12:57
O predavanju
 

mag. Andrej Tomšič

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Predavanje:
Ocene učinkov glede varstva podatkov - kako izkoristiti njihove potenciale

Sreda, 21.10.2020
14:22 - 14:42
O predavanju
 

Je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov in namestnik informacijske pooblaščenke, ukvarja pa se predvsem s področji zavarovanja osebnih podatkov, hrambe podatkov v elektronskih komunikacijah, biometrijo in neposrednim trženjem. Po izobrazbi je magister informacijsko upravljavskih ved. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard ISO/IEC 27001:2005.

Marjan Antončič

Ainigma d.o.o.

Predavanje:
Katero raven elektronskega podpisa potrebujemo za svoje poslovanje?

Sreda, 21.10.2020
15:30 - 15:50
O predavanju
 

Marjan Antončič je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve.

Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki ter informacijske varnosti.

Metod Platiše

Telekom Slovenije, d.d.

Predavanje:
Hitra in učinkovita uvedba oddaljenega poslovanja v finančnem sektorju

Sreda, 21.10.2020
12:37 - 12:57
O predavanju
 

Metod Platiše je v Telekomu Slovenije produktni vodja za področja video elektronske identifikacije, podpore upravljanju digitalnih transakcij in kibernetske varnosti. Ima prek 20 let izkušenj, v dosedanji karieri pa se je ukvarjal s sistemskim inženiringom ter arhitekturami komunikacijskih omrežij, vodil pa je tudi zahtevnejše projekte in ekipe na področju sistemske integracije.

Miha Poberaj

Rekono d.o.o.

Predavanje:
Razširjen ekosistem storitev in rešitev Rekono

Sreda, 21.10.2020
10:25 - 10:55
O predavanju
 
Je soustanovitelj, direktor in gonilna sila podjetja Rekono ter človek z vizijo.
Kot strokovnjak na področju informacijske tehnologije se zadnja leta posveča predvsem svetovanju na področju vzpostavitve infrastrukture ter načrtovanju in izvedbi rešitev za različne sektorje.

MUP Črna Gora

Predavanje:

Sandi Rožman

Mikrografija d.o.o.

Predavanje:
Delam od doma. Podpisujem elektronsko.

Sreda, 21.10.2020
13:00 - 13:20
O predavanju
 

Sandi Rožman je prokurist v podjetju Mikrografija in ima že več kot 15 let izkušenj na področju upravljanja z dokumenti, fizičnim in e-arhivom, digitalizacijo ter projektnim vodenjem v širokem spektru industrij, tako na področju Slovenije, kot tudi v okoliških državah.

Tadej Drmaž

Mikrografija d.o.o.

Predavanje:
Delam od doma. Podpisujem elektronsko.

Sreda, 21.10.2020
13:00 - 13:20
O predavanju
 

Tadej Drmaž je svetovalec v podjetju Mikrografija in ima že več kot 25 let izkušenj na področju digitalizacije poslovanja. Ambiciozen in navdihujoč s strokovnim znanjem različnih področij vedno postreže z zanimivimi temami. Njegova strast je delo na navdihujočih in ambicioznih projektih s ciljem doseči prelomne rezultate - nikoli se ne strinja s povprečjem.

5.11.2024
Kongresni center Brdo pri Kranju
Znižana cena za prijave prejete do 30.9.2024
170€

Cene ne vsebujejo DDV

PRIJAVI SE

Znižana cena za prijave do 30.9.2024.

Redna cena znaša
220€
170€

Velja za vse, ki se ne prijavite v predprijavi.
Cene ne vsebujejo 22% DDV.

V sodelovanju z

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.