Spoznajte predavatelje

Alen Šibanc

Nova KBM d.d.

Predavanje:
Kjer se srečata učinkovitost in skladnost - primer dobre prakse NKBM

Četrtek, 21.10.2021
12:50 - 13:10
O predavanju
 

Alen Šibanc je vodja oddelka upravljanja sprememb za prebivalstvo, podjetništvo in digitalizacijo v Novi KBM d.d. in ima več kot 20 let izkušenj v finančnem sektorju z upravljanjem informacijske tehnologije, projektov in portfelja projektov. Za njim je uspešno zaključenih več kot 30 različnih kompleksnih projektov. Posebno pozornost namenja optimizaciji, digitalizaciji in naprednejši uporabi najnovejših tehnologij.

Anton Gazvoda

MIKROCOP d.o.o.

Predavanje:
Izkušnja stranke je edina primerjalna prednost, ki šteje

Četrtek, 21.10.2021
12:30 - 12:50
O predavanju
 

Anton Gazvoda je strokovnjak za digitalizacijo poslovanja. Z uvedbo kompleksnih rešitev za upravljanje informacij se ukvarja od leta 2000, izkušnje pa je pridobival na področjih upravljanja dokumentov in procesov. V Mikrocopu podjetjem iz različnih dejavnosti pomaga povečati učinkovitost poslovanja z vpeljavo rešitev za bolj optimalno delo.

Attila Paksi

Thales

Predavanje:
Data protection from the first user until the last piece of data

Četrtek, 21.10.2021
11:30 - 12:00
O predavanju
 

Attila Paksi has been working in business development of front- and backend IT solutions for more than 15 years. 5 years directly with IT security and currently with a focus on authentication and access management.

We support many private and government entities: Certification agencies, Ministries, Financial institutions, Healthcare and Energy companies and many more in the region with a comprehensive portfolio of enterprise authentication solutions.

Attila is the father of 2 girls, a Rotary member and an avid road cyclist.

Branko Rudolf

ZZZS

Predavanje:

Branko Rudolf je diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Od leta 2001 je zaposlen na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer je med drugim sodeloval tudi pri vzpostavitvi in razvoju sistema kartice zdravstvenega zavarovanja. Od leta 2008 je sodelavec Informacijskega centra ZZZS, kjer trenutno opravlja naloge pomočnika direktorja Informacijskega centra in sodeluje pri implementaciji sprememb v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja. Pred tem je opravljal različne naloge pri razvoju in uvajanu nadzornih sistemov za podporo delovanju storitev, ki jih ZZZS ponuja zavarovanim osebam in izvajalcem zdravstvenih storitev, vodenju operativnih nalog Informacijskega centra in vzpostavitvi računalniškega centra na nadomestni lokaciji.

doc. dr. Muhamed Turkanović

Blockchain Lab:UM, FERI-UM

Predavanje:
Tehnično ozadje digitalnih denarnic in verig blokov v okvirju evropske digitalne identitete in posodobljene uredbe eIDAS

Četrtek, 21.10.2021
10:05 - 10:35
O predavanju
 
 •  Več kot 10 let izkušenj v IT industriji doma in v tujini - razvijalec, tehnični vodja razvoja, tehnični direktor in lastnik IT podjetij
 •  2015 dobil nagrado za varuha znanosti za področje računalništva in informatike
 •  2016 doktorat iz Računalništva in informatike
 •  2017 je habilitiral za visokošolskega učitelja docenta in se zaposlil na Inštitutu za informatiko
 •  2018 ustanovil in vodi skupino Blockchain Lab:UM, ki je multidisciplinarna skupina raziskovalcev, razvijalcev in svetovalcev, ki načrtuje, razvija in vrednoti rešitve in storitve, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov
 •  2018 ustanovil in vodi razvoj projekta EduCTX – prve blockchain platforme za digitalne mikro certifikate
 •  vodja mednarodnega Interreg Alpine Space projekta Smart Villages
 •  dobitnik nagrade Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru za strokovno delo 2018
 •  vodja Digitalnega Inovacijskega Stičišča Univerze V Mariboru (DIH UM)
 •  član sveta RAZ:UM Univerze v Mariboru
 •  organiziral dve počitniški šoli na temo tehnologije veriženja blokov
 •  kot mentor vodil študentski raziskovalni projekt PKP Pametne pogodbe temelječe na verigah blokov v poslovnih procesih
 •  izvedel je več uspešnih delavnic na temo veriženja blokov v Sloveniji in tudi tujini
 •  recenzent pri številnih znanstvenih in strokovnih revijah

dr. Alenka Žužek Nemec

Ministrstvo za javno upravo

Predavanje:
Novosti na področju e-identitet v EU in v Sloveniji

Četrtek, 21.10.2021
09:25 - 10:05
O predavanju
 

Dr. Alenka Žužek Nemec je magistrirala iz računalništva ter doktorirala iz elektrotehnike. Njeno prvo delovno mesto je bilo na raziskovalnem Institutu Jožef Stefan. Od leta 2004 dela na Ministrstvu za javno upravo na področju e-identitet in storitev zaupanja ter usmerjanja razvoja e-uprave, predvsem z vidika zagotavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Je odgovorna za koordinacijo različnih aktivnosti in projektov na področju e-uprave na nacionalni in EU ravni. Je nacionalna predstavnica v različnih strokovnih skupinah pri Evropski komisiji, med drugim tudi v skupini za implementacijo EU Uredbe eIDAS.

dr. Jelena Burnik

IPRS

Predavanje:
Kaj pa varstvo osebnih podatkov?

Četrtek, 21.10.2021
14:15 - 14:35
O predavanju
 

dr. Jelena Burnik vodi področje mednarodnega sodelovanja in nadzora pri Informacijskem pooblaščencu. Ukvarja se s problematiko čezmejnega nadzora, varstva osebnih podatkov pri sodobnih informacijsko komunikacijskih storitvah in digitalnem marketingu, prenosi podatkov v tretje države, certificiranjem in aktivnostmi dvigovanja zavedanja o varstvu osebnih podatkov. Koordinira sodelovanje IP v Evropskem odboru za varstvo podatkov.

dr. Petra Ferk

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo

Predavanje:
Normativni okvir določitve ravni e-podpisa, ki ustreza določeni obliki elektronskega poslovanja

Četrtek, 21.10.2021
14:55 - 15:15
O predavanju
 

Izr. prof. dr. Petra Ferk je ena izmed ustanoviteljev Inštituta za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, ena izmed ustanoviteljev družbe S-Procurement, družba za elektronske nabavne platforme, d.o.o. in izredna profesorica za javno upravo na Novi Univerzi. Je soavtorica znanstvene monografije z naslovom Javne službe, državne pomoči in javno-zasebna partnerstva. V zadnjem času se Petra Ferk aktivno ukvarja s področji energetske učinkovitosti, uvajanja trajnostne mobilnosti, prava kibernetske varnosti, storitev zaupanja in elektronske nabave – področji, za katerimi se skriva skrb za dobrobit bodočih generacij. Petra Ferk vseskozi izvaja in podpira projekte prenosa znanja iz teorije v prakso, v tujini pa so zlasti cenjeni njeni pogledi in izkušnje iz prakse, ki jih prenaša v znanstveno-raziskovalno sfero.  

dr. Zdenka Semlič Rajh

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Predavanje:
Arhivi in digitalizacija: izzivi popisovanja vsebin in njihovo umeščanje v ustrezne kontekste

Četrtek, 21.10.2021
14:35 - 14:55
O predavanju
 

Zdenka SEMLIČ RAJH, arhivska svétnica, je diplomiral iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na isti univerzi je pridobila najprej znanstveni naziv magistrice bibliotekarskih znanosti, nato pa v je letu 2016 še doktorirala. V letu 2010 je bila imenovana v najvišji strokovni naziv Arhivska svétnica.  Od leta 1990 do 2020 je bila zaposlena v Pokrajinskem arhivu Maribor, od septembra 2020 pa kot direktorica vodi Zgodovinski arhiv Ljubljana. Kot raziskovalka na področju arhivistike in upravljanja z dokumentarnim gradivom, sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, povezanih z arhivskimi strokovnimi standardi, problematiko popisovanja arhivskega gradiva, organizacijo informacij, zlasti pa se posveča problematiki izdelave deskriptorjev, klasifikacij in tezavrov pri vsebinah arhivske vrednosti ter z vprašanjem dostopa do informacij v arhivskih informacijskih sistemih. Je avtorica številnih objavljenih in izvedenih del s področja arhivistike, upravljanja z dokumentarnim gradivom in tudi zgodovinopisja. Kot docentka za predmetno področje področje arhivistike in dokumentologije na Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor od leta 2013 dalje predava na vseh treh stopnja študija arhivistike in dokumentologije. Od 2000-2004 je bil članica Komiteja za zgradbe in opremo v zmernem podnebju pri Mednarodnem arhivskem svetu (ICA / CBTE), ter od leta 2014 do 2016 članica Ekspertne skupine za arhivske zgradbe in okolje pri Mednarodnem arhivskem svetu. Je vodja medarhivske delovne skupine za slovensko arhivsko izrazoslovje ter članica komisije za strokovne izpite na področju varstva arhivskega gradiva. Kot članica izvršnega odbora aktivno sodeluje tudi v okviru Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst/Maribor. Je avtorica mnogih znanstvenih in strokovnih prispevkov, kar je razvidno iz njene bogate bibliografije. Leta 2014 je bila za znanstveno monografijo Maribor: mesto, hiše, ljudje, skupaj s sodelavci, prejemnica Glazerjeve nagrade z listino za dosežke na področju kulture, ki jo podeljuje Mestna občina Maribor.

Igor Zorko

ZIT GZS in Digitalna Slovenija

Predavanje:
OTVORITEV KONFERENCE IN UVODNI NAGOVOR

Četrtek, 21.10.2021
08:45 - 09:10
O predavanju
 

Ivo Vasev

MIKROCOP d.o.o.

Predavanje:
Izkušnja stranke je edina primerjalna prednost, ki šteje

Četrtek, 21.10.2021
12:30 - 12:50
O predavanju
 

Ivo Vasev je produktni vodja platforme InDoc EDGE za upravljanje informacij v Mikrocopu. Zavzeto ustvarja na preseku različnih poslovnih področij in informacijske tehnologije, kjer išče odgovore na izzive digitalne preobrazbe. Posebno pozornost namenja izkušnji strank in novim načinom za realizacijo digitalnega potenciala podjetij.

Leo Lokas

AKD d.o.o.

Predavanje:
Nova biometrična in elektronska osebna izkaznica; izkušnja Republike Hrvaške

Četrtek, 21.10.2021
10:35 - 10:55
O predavanju
 

mag. Aleš Pelan

Ministrstvo za javno upravo

Predavanje:
Novosti na področju e-identitet v EU in v Sloveniji

Četrtek, 21.10.2021
09:25 - 10:05
O predavanju
 

Rojen je leta 1972 v Postojni. Študiral je na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi diplomiral. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2015 je zaposlen v Direktoratu za informatiko v sektorju, ki skrbi za delovanje ponudnika storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo. Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

Marjan Antončič

Ainigma d.o.o.

Predavanje:
Kvalificirano ali nekvalificirano – to je sedaj vprašanje

Četrtek, 21.10.2021
15:15 - 15:35
O predavanju
 

Marjan Antončič je prokurist in svetovalec za področje elektronskega poslovanja in informacijske varnosti v podjetjih Ainigma d.o.o. in OSI d.o.o ter predsednik Slovenskega združenja za elektronsko identifikacijo in elektronske storitve zaupanja. Pred vstopom na podjetniško pot je delal na področju informatike in telekomunikacij v Ministrstvu za notranje zadeve.

Sodeloval je pri pripravljanju ter implementiranju zakonov in drugih predpisov s področja varstva osebnih in tajnih podatkov, elektronskega poslovanja, elektronskih komunikacij ter upravljanja in dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki. Zadnjih deset let državnim organom in velikim poslovnim sistemom v Sloveniji in v državah na območju zahodnega Balkana svetuje na področju digitalne transformacije njihovega poslovanja, elektronske identifikacije in storitev zaupanja, dolgoročnega ohranjanja gradiv v digitalni obliki ter informacijske varnosti.

Marko Kebe

SETCCE d.o.o.

Predavanje:
Kjer se srečata učinkovitost in skladnost - primer dobre prakse NKBM

Četrtek, 21.10.2021
12:50 - 13:10
O predavanju
 

Marko Kebe iz podjetja SETCCE se kot specializiran svetovalec v prodaji srečuje z uvajanjem e-podpisnih tehnologij v najzahtevnejših industrijah doma in v tujini. Slednje zahteva celovito poznavanje kompleksnih poslovnih procesov ter zakonskih predpisov na področju storitev zaupanja. V sklopu sodelovanja s priznanimi podjetji, kot so NKBM, Generali ter BMW, je pridobil bogate izkušnje na področju analize poslovnih potreb naročnikov in trendov, vezanih na digitalni on-boarding kupcev.

Marko Šmid

OSI d.o.o.

Predavanje:
Kaj NI zaupanja vredna storitev

Četrtek, 21.10.2021
12:00 - 12:30
O predavanju
 

Marko Šmid ima večletne izkušnje z zagotavljanjem varnosti na področju informacijske tehnologije, z vzpostavitvijo in upravljanjem varnostnih gradnikov, zaščito aplikacij in podatkov ter revizijo varnosti IT sistemov. V podjetjih OSI in Rekono skupaj z ekipo upravlja razvoj lastnih produktov ter načrtovanje in vpeljavo celovitih infrastrukturnih rešitev na področju elektronskih identitet, avtentikacije, elektronskega podpisa in zagotavljanja varnosti aplikativnih rešitev. Ključne usmeritve so mu: novi izzivi na področju IT tehnologije, kakovostno opravljeno delo in zadovoljstvo naročnikov.  

Miha Poberaj

Rekono d.o.o.

Predavanje:
Kaj NI zaupanja vredna storitev

Četrtek, 21.10.2021
12:00 - 12:30
O predavanju
 
Je soustanovitelj, direktor in gonilna sila podjetja Rekono ter človek z vizijo.
Kot strokovnjak na področju informacijske tehnologije se zadnja leta posveča predvsem svetovanju na področju vzpostavitve infrastrukture ter načrtovanju in izvedbi rešitev za različne sektorje.

Mojca Prelesnik

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

Predavanje:
Posegi v zasebnost v času Covid-19

Četrtek, 21.10.2021
09:10 - 09:25
O predavanju
 

Mojca Prelesnik je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.). Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008-2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Robert Romšak

ZZZS

Predavanje:
Prenova kartice obveznega zdravstvenega zavarovanja

Četrtek, 21.10.2021
14:00 - 14:15
O predavanju
 

Robert Romšak je diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede leta 2003.
Magistrski študij je zaključil leta 2006.
Od leta 2001 je zaposlen na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zadnjih 18 let je bil zaposlen v razvojnem oddelku kot arhitekt informacijskih sistemov. Pokrival je informacijsko področje kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ), profesionalne kartice (PK) in evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (EUKZZ), bil je informacijski skrbnik rešitev za podporo procesu opredelitve osebe in preverjanja ali je oseba opredeljena kot darovalec organov po njeni smrti in evidentiranje ter branje podatkov o tujih nosilceih zavarovanja na podlagi EUKZZ. Sodeloval je pri projektih za vzpostavitev on-line sistema, prenova KZZ v letu 2008, uvedba EUKZZ. Bil je informacijski skrbnik portala za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov. V zadnjem obdobju je sodeloval pri vzpostavitvi portala za pobudnike medicinskih pripomočkov. Od poletja 2021 je vodja operative na ZZZS.

 

Rudi Ponikvar

Rekono d.o.o.

Predavanje:
Kaj NI zaupanja vredna storitev

Četrtek, 21.10.2021
12:00 - 12:30
O predavanju
 

Rudi Ponikvar je zaposlen kot arhitekt rešitev s področja informacijske tehnologije. Ima več kot 20 let delovnih izkušenj s področja varnosti elektronskega poslovanja, distribuiranih računalniških sistemov, računalniških komunikacij, upravljanja in nadzora računalniških omrežij ter sistemov. Zadnja leta deluje predvsem na področju uporabe infrastrukture javnih ključev ter elektronske identifikacije za zagotavljanje varnosti elektronskega poslovanja, kar obsega vzpostavitev same infrastrukture ter načrtovanje in izvedbo rešitev.

5.11.2024
Kongresni center Brdo pri Kranju
Znižana cena za prijave prejete do 30.9.2024
170€

Cene ne vsebujejo DDV

PRIJAVI SE

Znižana cena za prijave do 30.9.2024.

Redna cena znaša
220€
170€

Velja za vse, ki se ne prijavite v predprijavi.
Cene ne vsebujejo 22% DDV.

V sodelovanju z

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.