Predavanja

 

e-Arhiviranje - nova zaupanja vredna storitev po eIDAS 2

dr. Jože Škofljanec
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
Četrtek, 06.06.2024
09:30 - 09:45
O predavatelju

EU Uredba eIDAS 2.0 je stopila v veljavo. Katere spremembe prinaša?

Dne 20. maja 2024 je stopila v veljavo nova UREDBA (EU) 2024/1183 o spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 v zvezi z vzpostavitvijo evropskega okvira za digitalno identiteto (v nadaljevanju Uredba). Poglavitna novost Uredbe je uvedba evropske denarnice za digitalno identiteto. Denarnica bo omogočala varen in enostaven način za evropske državljane in podjetja, da pri dostopu do digitalnih storitev dokažejo, kdo so. Z uporabo denarnice bodo uporabniki lahko varno pridobili, hranili in delili pomembne digitalne dokumente o sebi, na primer dokazila o svoji izobrazbi, pridobljenih licencah ipd., ter elektronsko podpisovali ali žigosali dokumente. Vsaka država članica bo morala zagotoviti vsaj eno različico evropske denarnice za digitalno identiteto. Prve se pričakujejo najverjetneje v začetku leta 2027, njihovo skladnost z enotnimi zahtevami bodo morali certificirati akreditirani organi za ugotavljanje skladnosti.
Evropska komisija je skupaj z državami članicami pripravila prve specifikacije v dokumentu Arhitektura in referenčni okvir. Evropska komisija pa države spodbuja k pravočasni implementaciji tudi skozi pilotne projekte velikih razsežnosti. Ministrstvo za digitalno preobrazbo sodeluje v pilotnem projektu Potential, v okviru katerega se načrtuje vzpostavitev pilotne evropske denarnice in testiranje njene uporabe.
Uredba širi tudi nabor storitev zaupanja. Te se nanašajo na upravljanje naprav za ustvarjanje elektronskega podpisa ali žiga na daljavo, na elektronska potrdila o atributih, na elektronsko arhiviranje ter beleženje elektronskih podatkov v elektronski evidenci.
Na podlagi Uredbe se bodo sprejemali še izvedbeni akti, ki bodo neposredno vplivali na implementacijo Uredbe. Ta bo na zakonodajni ravni vplivala v prvi vrsti na noveliranje Zakona o e-identifikaciji in storitvah zaupanja, pričakuje pa se sprememba zakonodaje, ki določa področje elektronskega arhiviranja.

dr. Alenka Žužek Nemec
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
Četrtek, 06.06.2024
08:45 - 09:30
O predavatelju
mag. Aleš Pelan
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO
O predavatelju

Nove storitve zaupanja in izzivi ponudnikov

eIDAS 2.0 prinaša poleg elektronske denarnice tudi nekaj dodatnih storitev in sprememb za obstoječe storitve zaupanja. Predstavljen bo kratek pregled omenjenih storitev in potrebnih sprememb pri ponudnikih storitev kot tudi nacionalne zakonodaje.

Miha Poberaj
REKONO d.o.o.
Četrtek, 06.06.2024
10:00 - 10:15
O predavatelju
Rudi Ponikvar
REKONO d.o.o.
O predavatelju

Storitve zaupanja kot bistvene ali pomembne storitve po NIS 2

Direktiva NIS 2 z uvrstitvijo storitev zaupanja med bistvene ali pomembne storitve dopolnjuje zahteve, ki jih ponudnikom storitev zaupanja nalaga Uredba eIDAS, z zahtevami kibernetske varnosti. Ponudnikom storitev zaupanja nalaga sprejetje ustreznih in sorazmernih ukrepov za obvladovanje tveganj za njihove storitve, tudi v zvezi s strankami in zanašajočimi se tretjimi stranmi, ter da poročajo o incidentih v skladu direktivo NIS 2. Predstavljen bo kratek pregled omenjenih obveznosti in ukrepov za njihovo izpolnitev.

Marjan Antončič
predsednik ZDRUŽENJA EIDES
Četrtek, 06.06.2024
09:45 - 10:00
O predavatelju

Uvodni pozdrav

Marjan Antončič
predsednik ZDRUŽENJA EIDES
Četrtek, 06.06.2024
08:40 - 08:45
O predavatelju
5.11.2024
Kongresni center Brdo pri Kranju
Znižana cena za prijave prejete do 30.9.2024
170€

Cene ne vsebujejo DDV

PRIJAVI SE

Znižana cena za prijave do 30.9.2024.

Redna cena znaša
220€
170€

Velja za vse, ki se ne prijavite v predprijavi.
Cene ne vsebujejo 22% DDV.

V sodelovanju z

Medijski sponzorji

Obveščamo vas, da so bili naši pogoji poslovanja posodobljeni.
Sprememba se nanaša na člen »Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja«. Zaradi nepredvidenih dogodkov, kot je tudi trenutna epidemija koronavirusa, si pridržujemo pravico, da posamezna izobraževanja odpovemo ali spremenimo termin oz. način izvedbe (online izvedba).

Odpoved ali sprememba dogodka s strani organizatorja
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov oz. načina izvedbe (namesto osebne izvedbe dogodka, izvedba dogodka preko spleta ali na drug način, pri čemer se ključna vsebina in obseg dogodka ne spreminjata oziroma se prilagodita glede na spremembo, npr. zamenjava predavatelja, prilagoditev urnika ipd., vendar se ohrani enakovredna kakovost izvedenega dogodka). Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve. V primeru spremembe načina izvedbe ostanejo plačila v veljavi, v primeru spremembe termina pa ima udeleženec možnost odpovedati udeležbo iz utemeljenih razlogov po določbi Odpoved s strani udeleženca ali pa se odjaviti na način v rokih, ki jih predvideva določba Odjava udeleženca. 

Celotni pogoji poslovanja so dostopni tukaj: https://poslovanje.pogoji.si/tos/29xyi0o

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete in nastavitve tukaj.